Logo LIFE
LIFE : een technologie-ondersteund zelfmanagement programma
voor het ontwikkelen van een fysiek actieve levensstijl.

Eerste ronde interviews afgerond!

Afgelopen juni en juli zijn onderzoekers van de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool druk bezig geweest met een eerste ronde interviews. Het doel van deze interviews was allereerst om er achter te komen welke ouderen baat zouden kunnen hebben bij een technologie ondersteund zelfmanagement programma (LIFE) en daarnaast om een idee te krijgen wat betreft de functionaliteiten die het programma zou moeten hebben. Interviews zijn gehouden met ouderen die zelf enige mate van functionele achteruitgang ervaren en met professionals die met deze ouderen in contact komen binnen hun werkveld. Professionals waren bijvoorbeeld werkzaam bij de gemeente, welzijnsinstellingen, GGD, ziekenhuizen, eerstelijnszorginstellingen en thuiszorgorganisaties. In totaal hebben 22 professionals en 38 ouderen deelgenomen.

Dat ouderen geïnteresseerd zijn in dit soort technologie bleek uit de opkomst tijdens het koffie-uurtje van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) waar het LIFE programma het onderwerp was. Maar liefst 28 ouderen wilden wel met de onderzoekers in gesprek gaan over thema’s als bewegen, gezondheid en technologie, uiteraard onder het genot van een kopje koffie en een stukje vlaai.

Op basis van de resultaten van deze eerste ronde interviews zijn een aantal ideeën ontstaan over hoe het LIFE programma in de praktijk aangeboden en gebruikt kan gaan worden. Tegelijkertijd heeft Roessingh Research and Development (RRD) de eerste ‘mockups’ (representaties van hoe het programma er uit zou kunnen zien) gemaakt.

Om de functionaliteiten van het LIFE programma beter in kaart te brengen zal een tweede ronde interviews gehouden worden met ouderen en professionals. In deze interviews zullen tevens de ideeën over het aanbieden van LIFE en de mockups voorgelegd worden voor feedback. Op deze manier blijven we ervoor zorgen dat we het LIFE programma ontwikkelen in co-creatie met de eindgebruiker. Daarom zijn we op dit moment druk bezig met het werven van respondenten voor de tweede ronde interviews. We willen namelijk snel aan de slag gaan met de volgende fase!